Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetimi Yazılımı

PBT Pro, işletmelerdeki tesis ve demirbaşların bakım fonksiyonları ve faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak, aynı zamanda onarım giderlerini en aza indirmek amacıyla tasarlanmış yeni nesil tesis ve demirbaş yönetimi yazılımıdır. Personel verimliliğini arttırmayı, maliyetlerin takibini, satınalma yönetimini, malzeme ve yedek parça stok kontrolünün üst seviyede uygulanmasını sağlar.

pbt

Program Modülleri

 

Makine ekipman yönetimi Makine & Ekipman Yönetimi

İşletmedeki tüm Varlıklara ait güvenilir ve ayrıntılı envanter sağlar. İşletmelere makine/ekipmanları lokasyon bazında tanımlama, yapılan işlemler ve yer değişiklikleri izleme, kullanım sürelerini ve maliyetleri kaydetme imkanı verir. 

Bakım-arıza Bakım & Arıza Prosedürleri

İşletmedeki tüm demirbaşlar ve donanım için talimatları da içeren standart bir koruyucu bakım sistemi sağlar.

İş Emirleri İş Emirleri Modülü

Bu modül bir varlık üzerinde yapılan bakım onarım çalışmalarını her yönü ile kayıt altına alır. Süre, maliyet, yedek parça kullanımları, personel çalışma bilgileri daha sonra analiz edilebilmesi için kayıt altına alınır.

Periyodik BakımPeriyodik Bakım Planları

Korucuyu bakım programının etkili şekilde takip ve kontrolünü sağlar. Planlı bakım talimatları belirli bir tarihe, zaman aralığına ya da kullanım süresine göre oluşturulabilir. Bakım takvimleri, talimatlar, bakım çalışma planları, sayaç takibi modüllerini içerir.

MalzemeMalzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi; malzeme miktarlarının ve içeriğinin kontrolünü ve takip edilmesini sağlar. Kodlanan malzemelerin kritik stok miktarı belirlenebilir, malzeme giriş-çıkış ve iadeleri yapılır, dönemsel ve fiziksel sayımlar ile miktar kontrolü gerçekleştirilir.

Satın AlmaSatınalma Yönetimi

Satınalma Modülü, firmaların doğru malzeme ve parçaları, doğru tedarikçiden, doğru termin ve sipariş miktarları ile sipariş etmesini sağlar. Tedarikçilerin teslimat ve kalite performansları takip edilir.

Firma Sözleşme Firma & Sözleşme Yönetimi

Firma veritabanı ve teknik hizmet sözleşmeleri ile ilgili tüm parametreleri ve maliyetleri yönetir. Personelin hizmet alınan firmalarla ilgili sözleşmelere her noktadan ulaşması sağlanır.

Proje YönetimiProje Yönetimi

Projeler için bütçe, iş gücü ve ekipman kullanım planları yapılıp bunlar gerçek kullanım oranları ile karşılaştırılarak, projenin her anında, işlerin ne kadar planlı gittiği takip edilebilir.

Bütçe yönetimiBütçe Yönetimi

Bakım operasyonlarına ait bütçe planlamasını, gerçekleşen harcamaların belirlenip ayırt edilmesini, kontrolünü ve analizini sağlar. Bu modül ile dönemlere, lokasyonlara, departmanlara, ekipmanlara, iş emri tiplerine, projelere göre bütçe takvimi ve bütçe yapısı kurmasını sağlanır.

Çağrı merkeziYardım Masası

Kullanıcılardan gelen dahili bakım ve onarım taleplerinin yönetilmesi amacıyla kullanılır. Çağrı Merkezi Yönetim Modülü operatörleri ve müşteri hizmetleri yetkilileri bakım, servis ve demirbaş yönetimi taleplerini yönetmek için tüm bilgiye kolayca ulaşırlar. Gerçek zamanlı süreç takibi yapılabilir.

DashboardDashboard

Gösterge panosu kullanıcılar tarafından belirlenmiş parametrelere bağlı olarak Anahtar Performans Göstergeleri' nin (KPI) grafiksel sunumudur. Kullanıcıların faaliyetlerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmasına olanak sağlayacak grafik arayüzleri içerir.

Mobil PBT Mobile

Veri Toplama Arayüzleri, server ile mobil veri toplama cihazları arasında bilgi transferinin gerçekleşmesini sağlayarak el terminalleri ve taşınabilir diğer cihazlarla iletişimi sağlar. Bu arayüzler yapılan işlemlerin sisteme aktarılması için kullanılır.

KalibrasyonKalibrasyon Modülü

Kalibrasyon Modülü, İş Yönetimi ve Demirbaş Yönetimi modülleri ile birlikte entegre çalışır. Muayene sonucunda ölçülen bir değer beklenen limitlerin dışında çıkmış ise, yapılması gereken düzeltici faaliyetler başlatılır. Kalibrasyon modülü ile, kalibrasyon talimatlarının oluşturulması, ölçüm alınacak noktaların belirlenmesi, alt ve üst limitlerin belirlenmesi, ölçüm sonuçlarının saklanması sağlanmaktadır.

kpi Anahtar Performans Göstergeleri – KPI

KPI ile kullanıcılar herhangi bir rapor çalıştırmadan, Cihaz Performansları, MTTR (Arızaları giderme ortalama onarım süresi), MTBF (İki arıza arasındaki ortalama süre), DOWNTIME (Duruş Süreleri), Availability (Kullanılabilirlik oranı) gibi anahtar göstergeleri anlık olarak görerek, demirbaş ve ekipman performansı hakkında bilgi alırlar.